Poštovani studenti,

Najnovije opšte uslove putovanja možete preuzeti na sledećim linkovima:

Opsti uslovi putovanja Experience d.o.o. Novi Sad i

Opšti uslovi putovanja Experience Work and Travel d.o.o. Beograd

Vaš,

Experience team